Spolupráca/partnerstvo

Združenie žien v podnikaní hľadá do svojho tímu:

- prispievateľov na rôzne spoločenské a odborné témy

- prispievateľov do sekcie Podnikanie, Rady a Tipy..

- inšpiratívne ženy so záujmom o podelenie sa o svoj podnikateľský príbeh, rady a inšpirácie v podnikaní

- Ponuky na akcie, zľavy pre podnikateľky

 

Svoj záujem adresujte na email: office@zzvp.sk

Tešíme sa na spoluprácu ! Tím ZZVP